โรงเรียนนนทรีวิทยา

139 โรงเรียนนนทรีวิทยา3 139 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร.2862105,2865035

ประพฤติดี เรียนดี มีความสะอาด ฉลาดรอบรู้ สู้งาน

Nonsi Withaya School
โรงเรียนนนทรีวิทยา
ความภาคภูมิใจของชาวนนทรี
ชาวนนทรีรักษาสิ่งแวดล้อม
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน